Kertészeti üzemek megújítására lehet pályázni

Kertészeti üzemek megújítására lehet pályázni

2021. május 31-én a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című (VP2-4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás.

Felhívás célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása, az építéssel nem járó kertészeti eszközök beszerzésének a támogatása.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45 milliárd Ft.

2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 2500 – 3000 db.

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

Az alábbi - kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges - építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

a) mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,

b) önjáró és vontatott betakarítógépek,

c) szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,

d) talajművelő gépek,

e) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,

f) maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,

g) maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

  1. Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (bék beszerzése.

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig van lehetőség.

 

A kiírásnak több, az AXIÁL Kft. által forgalmazott gép is megfelel, állunk minden kedves érdeklődő rendelkezésére! Keresse munkatársainkat bizalommal!

 

A kép illusztráció.

Forrás, teljes felhívás: palyazat.gov.hu

Elérhető

Kapcsolódó cikkek