Minőségirányítás

  

Az AXIÁL Kft. 2001 júniusa óta rendelkezik EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítvánnyal. Az azóta eltelt időszakban a szabvány követelményeinek megfelelően minden évben megtartott felülvizsgálati vagy újratanúsítási auditon az AXIÁL Kft. eltérés vagy nem megfelelőség felvétele nélkül, komoly szakmai elismeréssel, sikeresen megfelelt.

Az AXIÁL Kft. a magyar mezőgazdaság és építőipar területén kiemelkedő szerepet tölt be gépek, alkatrészek forgalmazásában és ehhez kapcsolódó szervizszolgáltatás nyújtásában. Ez a szerep azonban hatalmas felelősséget is ró a cégre, hiszen a termék és a szolgáltatás minőségével szemben mind partnerei, mind beszállítói magas követelményeket támasztanak.

A kft. 1991-es megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az érdekelt felek elégedettségének megtartására és növelésére, ezért már a kezdetek óta odafigyel a gazdasági és termelő folyamatok hibátlan működtetésére. Ez a törekvés késztette a kft. vezetését, hogy egy jól szabályozott rendszert vezessen be a mindennapi működési folyamatainak támogatására. Erre a feladatra az ISO 9001 minőségirányítási szabvány követelményei voltak a legmegfelelőbbek. Az a cél, hogy az érdekelt felek elégedettségét növelni tudja, arra ösztönözte a kft. vezetőségét, hogy az elsők között tanúsíttatta az ISO 9001 minőségirányítási rendszert. Ez a rendszer cégünk fejlődésének előre haladtával, növekvő létszámával együtt fokozatosan csiszolódott a mindennapi feladatok hatékony megoldásának és ügyfelei elégedettségének növelése érdekében.

Minőségirányítási rendszerüket - melynek érvényessége a mezőgazdasági és építőipari gépek és alkatrész forgalmazásra, szervizszolgáltatásra, hidraulikatömlő gyártására, felnőtt oktatásra és szakképzésre terjed ki - a DEKRA Certification Kft. ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvány kiadásával ismerte el.

A tanúsítvány megszerzését követően egyfajta szemléletváltás vette kezdetét a kft-nél, amely azóta komplex rendszerré fejlődött. Olyan rendszerré, amely bőven túlmutat a minőségirányítás legszűkebb definícióján. Ezt a nézetet követve a kiadott EN ISO 9001:2008 szabvány által előírt változtatásokat is bevezettük cégünk működési minőségirányítási rendszerébe és 2010 szeptemberében ennek tanúbizonyságot téve sikeres tanúsítási eljárás keretében megkapta az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítványt.

 

Polyák Tamás

minőségirányítási igazgató

 

Minőségpolitika

 

Az AXIÁL Kft. célja, hogy a magyar mezőgazdaság és az építőipar részére tartósan használható gépeket szállítson, amelyhez gyors és szakszerű szervizt és alkatrészellátást biztosítson. Ezt a szolgáltatást úgy kívánja nyújtani, hogy közben a vevői igényeket folyamatosan szem előtt tartja. Nagyon fontos számunkra, hogy vevőink elégedettek legyenek az általunk forgalmazott termékekkel és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. 

Az AXIÁL Kft. vezetősége és minden dolgozója elkötelezett a minőség, valamint az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítése iránt. Ennek érdekében a vezetőség kiemelt figyelmet szentel a munkatársak folyamatos képzésének. Számunkra a minőség világosan definiált, szabályozott, átlátható és ellenőrizhető munkafolyamatokat jelent, amelyek eredményeként Partnereink elvárásainak megfelelő szolgáltatást nyújthatunk. 

Az AXIÁL Kft. biztosítja, hogy minden dolgozója megismerje a Kft. minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer céljait, felépítését és megvalósításának módszereit.

Vevőinkkel, beszállítóinkkal hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk a minőségi célkitűzések elérése érdekében.

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk szállított anyagok, alkatrészek, gépek és szolgáltatások feleljenek meg az előírt és elvárható minőségi követelményeknek.

Minőségirányítási rendszerünk és pontos munkavégzésünk hatékonysága teszi lehetővé, hogy az AXIÁL Kft. vezetése megalapozottan vállaljon felelősséget a végzett munka iránt. Ez a biztosíték Partnereink számára is, hogy az általuk vásárolt gép, alkatrész, szolgáltatás bizonyosan segíti a gazdaságos építőipari és mezőgazdasági termelést.

 

Baja, 2018. április 13.

 

Harsányi Zsolt

tulajdonos-ügyvezető

 

Felnőttképzési minőségpolitika

 

Az AXIÁL Kft. képzéssel kapcsolatos célja, hogy megbízható, színvonalas, minőségi szolgáltatással maradéktalanul kielégítse vevőinek szükségleteit, az egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó oktatással.

Ennek érdekében:

  • Vevőink elégedettségének elnyeréséhez folyamatosan figyeljük és elemezzük a vevők képzési szükségleteit, azok változását. Képzési programjainkat úgy állítjuk össze, hogy ezeket a szükségleteket maradéktalanul ki tudjuk elégíteni.
  • Szolgáltatásaink állandó magas színvonalának biztosításához a jogszabály követelményeinek megfelelő minőségügyi keretrendszert vezettünk be, amelynek hatékony működtetését rendszeresen ellenőrizzük.
  • Képzéshez kapcsolódó Minőségi céljaink megvalósításához elvárjuk partnereink és oktatóink azonosulását, elkötelezettségét minőségirányítási rendszerünkkel szemben. Teljesítményüket rendszeresen értékeljük, és szükség esetén meghozzuk a megfelelő intézkedéseket.
  • Eszközeinket rendszeresen karbantartjuk és fejlesztjük az igények minél magasabb színvonalon történő kielégítése érdekében.
  • Intézményünk fontosnak tartja az oktatási tapasztalatok figyelemmel kísérését, azok tanulságait, és az oktatásban való feldolgozásukat.
  • Az AXIÁL Kft. jövőképet fogalmaz meg. A Stratégia egyértelmű célterületeket és mérhető specifikus célokat tartalmaz, minőségi garanciákat határoz meg, melyeket partnereink számára is nyilvánossá teszünk.

A minőségért viselt felelősség nem korlátozódik a vezetésre. Intézményünk minden munkatársa felelős a saját munkája során a minőségügyi keretrendszerben kialakított önértékelési rendszer működtetésében és a fejlesztési javaslatok figyelembevételével a minőségpolitika és a minőségügyi rendszer évenkénti felülvizsgálatában és folyamatos fejlesztésében.

 

Baja, 2014. október 30.

Harsányi Zsolt

tulajdonos-ügyvezető