Minőségirányítás

  

Az AXIÁL Kft. 2001 júniusa óta rendelkezik EN ISO 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítvánnyal. Az azóta eltelt időszakban a szabvány követelményeinek megfelelően minden évben megtartott felülvizsgálati vagy újratanúsítási auditon az AXIÁL Kft. eltérés vagy nem megfelelőség felvétele nélkül, komoly szakmai elismeréssel, sikeresen megfelelt.

Az AXIÁL Kft. a magyar mezőgazdaság és építőipar területén kiemelkedő szerepet tölt be gépek, alkatrészek forgalmazásában és ehhez kapcsolódó szervizszolgáltatás nyújtásában. Ez a szerep azonban hatalmas felelősséget is ró a cégre, hiszen a termék és a szolgáltatás minőségével szemben mind partnerei, mind beszállítói magas követelményeket támasztanak.

A kft. 1991-es megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet az érdekelt felek elégedettségének megtartására és növelésére, ezért már a kezdetek óta odafigyel a gazdasági és termelő folyamatok hibátlan működtetésére. Ez a törekvés késztette a kft. vezetését, hogy egy jól szabályozott rendszert vezessen be a mindennapi működési folyamatainak támogatására. Erre a feladatra az ISO 9001 minőségirányítási szabvány követelményei voltak a legmegfelelőbbek. Az a cél, hogy az érdekelt felek elégedettségét növelni tudja, arra ösztönözte a kft. vezetőségét, hogy az elsők között tanúsíttatta az ISO 9001 minőségirányítási rendszert. Ez a rendszer cégünk fejlődésének előre haladtával, növekvő létszámával együtt fokozatosan csiszolódott a mindennapi feladatok hatékony megoldásának és ügyfelei elégedettségének növelése érdekében.

Minőségirányítási rendszerüket - melynek érvényessége a mezőgazdasági és építőipari gépek és alkatrész forgalmazásra, szervizszolgáltatásra, hidraulikatömlő gyártására, felnőtt oktatásra és szakképzésre terjed ki - a DEKRA Certification Kft. ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítvány kiadásával ismerte el.

A tanúsítvány megszerzését követően egyfajta szemléletváltás vette kezdetét a kft-nél, amely azóta komplex rendszerré fejlődött. Olyan rendszerré, amely bőven túlmutat a minőségirányítás legszűkebb definícióján. Ezt a nézetet követve a kiadott EN ISO 9001:2008 szabvány által előírt változtatásokat is bevezettük cégünk működési minőségirányítási rendszerébe és 2010 szeptemberében ennek tanúbizonyságot téve sikeres tanúsítási eljárás keretében megkapta az EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer működését igazoló tanúsítványt.

 

Polyák Tamás

minőségirányítási igazgató

 

Minőségpolitika

 

Az AXIÁL Kft. célja, hogy a magyar mezőgazdaság és az építőipar részére tartósan használható gépeket szállítson, amelyhez gyors és szakszerű szervizt és alkatrészellátást biztosítson. Ezt a szolgáltatást úgy kívánja nyújtani, hogy közben a vevői igényeket folyamatosan szem előtt tartja. Nagyon fontos számunkra, hogy vevőink elégedettek legyenek az általunk forgalmazott termékekkel és az általunk nyújtott szolgáltatásokkal. 

Az AXIÁL Kft. vezetősége és minden dolgozója elkötelezett a minőség, valamint az ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer folyamatos tökéletesítése iránt. Ennek érdekében a vezetőség kiemelt figyelmet szentel a munkatársak folyamatos képzésének. Számunkra a minőség világosan definiált, szabályozott, átlátható és ellenőrizhető munkafolyamatokat jelent, amelyek eredményeként Partnereink elvárásainak megfelelő szolgáltatást nyújthatunk. 

Az AXIÁL Kft. biztosítja, hogy minden dolgozója megismerje a Kft. minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer céljait, felépítését és megvalósításának módszereit.

Vevőinkkel, beszállítóinkkal hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk a minőségi célkitűzések elérése érdekében.

Beszállítóinktól elvárjuk, hogy az általuk szállított anyagok, alkatrészek, gépek és szolgáltatások feleljenek meg az előírt és elvárható minőségi követelményeknek.

Minőségirányítási rendszerünk és pontos munkavégzésünk hatékonysága teszi lehetővé, hogy az AXIÁL Kft. vezetése megalapozottan vállaljon felelősséget a végzett munka iránt. Ez a biztosíték Partnereink számára is, hogy az általuk vásárolt gép, alkatrész, szolgáltatás bizonyosan segíti a gazdaságos építőipari és mezőgazdasági termelést.

 

Baja, 2018. április 13.

 

Harsányi Zsolt

tulajdonos-ügyvezető

 

Felnőttképzési minőségpolitika

Engedélyszám: E/2021/000138

 

Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy

 

  • tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
  • a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
  • a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
  • figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

 

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.

Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.

Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük.

 

Baja, 2022. március 03.

 

Harsányi Zsolt

tulajdonos-ügyvezető