Gépkezelői kurzus jelentkezési feltételei

Az Axiál Kft. által szervezett gépkezelői kurzus jelentkezési feltételei

Hatályos: 2016. május hó 5. napjától

Jelentkezni csak írásban lehet az erre rendszeresített ún. „Gépkezelői kurzus jelentkezési lapon” (továbbiakban: GK Jelentkezési lap), amit az Axiál Kft. részére kérünk megküldeni elektronikus vagy postai úton.

Jelentkezési igényét az Axiál Kft. Szerviz titkársága felé kérjük jelezni, a e-mail címen vagy a 79/526-410 vagy 79/526-478 vezetékes telefonszámon.

A GK jelentkezési lap elküldése szerződésnek minősül, amely létrejött az Axiál Kft. (6500 Baja, Szeged út 147. (a továbbiakban „Szervező”), valamint a gépkezelői kurzus résztvevője (továbbiakban: „Jelentkező”) között.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezés fizetési kötelezettséget von maga után!

 

A jelentkezés menete

1. Jelentkező a kitöltött jelentkezési lapot elküldi a e-mail címre, vagy az Axiál Kft. – Szerviz titkárság 6500 Baja, Szegedi út 147. postacímre. Több személy jelentkezése esetén, a jelentkezők számának megfelelően külön GK jelentkezési lapot kell kitölteni. A GK jelentkezési lap sokszorosítható.

2. Jelentkezés tényét Szervező 3 munkanapon belül visszaigazolja. A visszaigazolással egy időben Szervező díjbekérő levelet küld a gépkezelői kurzus teljes díjáról. A gépkezelői kurzus díja csak átutalással egyenlíthető ki.

Lehetőség van arra, hogy Jelentkező egy későbbi időpontban megtartandó gépkezelői kurzuson vegyen részt. Ebben az esetben a Szerviz titkárság felé írásban, elektronikus vagy postai úton jelezni kell, hogy újbóli értesítést kér.

  1. A jelentkezés a részvételi díj beérkezése után válik véglegessé. A díj beérkezését követő 5 munkanapon belül Szervező előleg számlát állít ki, amelyet számlafizető részére postai úton megküld. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a részvételt megtagadja attól a Jelentkezőtől, akinek a részvételi díja a gépkezelői kurzus megelőző munkanapon még nem érkezett meg a Szervező bankszámlájára.

4. A gépkezelői kurzus végeztével Szervező végszámlát állít ki, amelyben az előleg levonásra kerül.

 

A résztvevők száma korlátozott, ezért Szervező a jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadja el. Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek azok a Jelentkezők, akik az Axiál Kft.-től a gépkezelői kurzus tárgyát képező géptípust vásároltak.

Szervező a gépkezelői kurzus lemondására, vagy elhalasztására a jogot fenntartja.

Szervező gépkezelői kurzusokat az ország több pontján is szervez. Esetenként előfordul, hogy nincs meg a tanfolyam indításához szükséges minimális létszám. Ebben az esetben, illetve túljelentkezés esetén a Jelentkezőket Szervező telefonon vagy a jelentkezéskor megadott e-mail címen kiértesíti és alternatív kurzus időpontot javasol számukra.

Amennyiben az ajánlott gépkezelői kurzus időpontja nem felel meg a Jelentkező számára, úgy következmény nélkül visszaléphet.

 

Akadályoztatás esetén a részvételi jog átruházható! Amennyiben sem a Jelentkező, sem az átruházott személy nem tud részt venni a gépkezelői kurzuson, lehetőség van annak lemondására.

A Jelentkező személyének módosítását a gépkezelői kurzust megelőző munkanapig elektronikus úton kérjük lejelenteni a Szervező felé.

 

Lemondás feltételei

Lemondást csak írásban fogadunk el. Lemondási szándékát a e-mail címen jelezheti. A lemondás tényét Szervező írásban visszaigazolja.

A gépkezelői kurzus kezdete előtti 5. munkanapig a jelentkezés kötelezettség nélkül lemondható. Ebben az esetben az előleg visszautalásra kerül.

Három (3) munkanapon belüli lemondás esetén a díj 50%-t kiszámlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban lemondásra, úgy távolmaradás esetén a részvételi díj 100%-a fizetendő.

 

Egyebek

Jelentkező a gépkezelői kurzuson köteles munkaképes állapotban megjelenni, megfelelve a hatályos munkavédelmi szabályoknak és előírásoknak. Szervező elvárja Jelentkezőtől, hogy a gépkezelői kurzus teljes időtartama alatt, kiemelve a gyakorlati oktatás idejét, az oktatásnak megfelelő magatartást tanúsítson, kerülje a balesetveszélyes helyzeteket.

A gépkezelői kurzusra való jelentkezéssel a Jelentkező kijelenti, hogy megértette és elfogadja a jelentkezési feltételekben foglaltakat és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

 

A gépkezelői kurzus résztvevőinek Szervező kurzus igazolást állít ki. Szervező a kurzus igazolás kiadását megtagadhatja, ha:

- A gépkezelői kurzus díja határidőre nem került átutalásra.

- Nem a GK jelentkezési lapon vagy a módosításban megadott személy vett részt az oktatáson.

- Jelentkező a kezelői kurzus 25%-át meghaladó mértékben távol marad.

 

További felvilágosítás az Axiál Kft. Szerviz Titkárságán érhető el a   e-mail címen, illetve a 79/526-410 vagy 79/526-478 vezetékes telefonszámon.