Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az axial.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Rendben
Nem fogadom el

Mutasd meg a jövőt!

Mutasd meg a jövőt! – AXIÁL Nyereményjáték

 

 

Az AXIÁL Kft. nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez, amelynek részvételi feltételeit és szabályait (a továbbiakban Játékszabályzat) az alábbiakban határozza meg.

 

Tartalom

 

 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója
 2. A Játékszabályzat hatálya
 3. A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre
 4. Személyes adatok kezelése
 5. A Nyereményjáték menete
 6. Eredményhirdetés, nyereményátadás
 7. Egyebek

 

 1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója az AXIÁL Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Cg 03-09-104169, székhely: 6500 Baja, Szegedi út 147., továbbiakban „Szervező” vagy „Lebonyolító”).

A Játékszabályzat elérhetősége: www.axial.hu/mutasdmegajovot

A Szervező elérhetősége:

 

 1. A Játékszabályzat hatálya

A Játékszabályzat hatálya kiterjed a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra, valamint azokra a résztvevőkre, akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Nyereményjátékban, továbbá mindenkire, aki a Nyereményjátékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lép fel.

 

 1. A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre

A Nyereményjátékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a Nyereményjáték időtartama alatt a Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelel (a továbbiakban Játékos).

A cselekvőképtelen kiskorú személy a Játékban törvényes képviselője útján vehet részt. A cselekvőképtelen kiskorú személy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselője útján– elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülője útján– jogosult.

Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

 • a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Nyereményjáték során előnyhöz jutni,
 • más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy valótlan adatokat ad meg.

Továbbá a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy ezen meghatározott eseteket saját döntési jogkörében bírálja el.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

 

 1. Személyes adatok kezelése

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Játékos önként adja meg személyes adatait a Szervezőnek. A Szervező minden személyes adatot, amely a Nyereményjáték során tudomására jut, bizalmasan, az alább megadott adatkezelési célnak és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, illetve a https://www.axial.hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat alapján kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségén. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatok adatkezelési időtartama a Nyereményjáték lezárásától számított legfeljebb 30 napig tart.

Az adatkezelés célja a Szervező által szervezett Nyereményjátékban résztvevő Játékosok tájékoztatása, a nyertes(ek) kihirdetése, a nyeremény(ek) átadása, kézbesítése, illetve az esetlegesen felmerülő reklamációk kezelése. A Szervező a Játékos adatait a jelen tájékoztatóban meghatározottaktól eltérő célokra nem használja fel.

A Nyertes a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező az eredményhirdetés folyamán és azt követően nyilvánosságra hozza, médiumaiban megjelentesse.

A Nyertes hozzájárul ahhoz, hogy nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát a Nyeremény kézbesítése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés érdekében a Szervező harmadik félnek (pl. Magyar Posta, a Nyereményjáték lebonyolításában közreműködő partner) átadja.

A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a Játék során a célnak megfelelően, a Játék lebonyolítása céljából a szükséges mértékben kezelje.

 

 1. A Nyereményjáték menete

 

A Nyereményjáték időtartama:

2020. március 25. szerda 09:00 órától 2020. április 14. kedd 09:00 óráig.

 

A Nyereményjáték a következő kérdésekre keresi a választ:

Milyen lesz a jövő mezőgazdasága? Milyen gépekkel fognak dolgozni a szántóföldeken a jövőben?

A Játékosoktól a kérdések megválaszolását, ábrázolását várjuk, melyben nincs műfaji megkötés. Az alkotás vagy pályamű lehet rajz (grafika, ceruza, zsírkréta, festmény, montázs, stb.); fotó; videó– maximum 1 perces; dal, vers, makett, karikatúra, bármi. Egy Játékos több alkotással is indulhat.

A Szervező fenntartja a jogot a sértő, obszcén alkotások Játékból való kizárását, illetve az olyan művek kizárását, amelyben nem AXIÁL által forgalmazott gép szerepel. Ennek megítélése a Nyereményjáték zsűrijének a feladata.

A Játékosok csak saját készítésű alkotásokkal, pályaművekkel nevezhetnek a Nyereményjátékra!

 

A Nyereményjátékra jelentkezés:

A Nyereményjáték ideje alatt a Játékosnak el kell küldenie a e-mail címre digitális, vagy kézzel készített majd lefényképezett vagy beszkennelt alkotását. Videók esetében az alkotás linkjét kérjük elküldeni, ez lehet PUBLIKUS TikTok, Youtube, Facebook videó. A beküldött alkotásokat a zsűri szemrevételezi, majd amennyiben megfelelnek a Játék feltételeinek, folyamatosan publikálja azokat médiumaiban: www.axial.hu, www.facebook.com/axialkft, www.instagram.com/axialkft, www.youtube.com/user/axialkft, AXIÁL Híradó, Agritech, stb. A publikált alkotásokat a közösségi média felületein a #axiálkft és a #mutasdmegajövőt címkékkel látja el.

A pályaműveket nem kell postai úton elküldeni, sőt kifejezetten kérjük a Játékosokat, hogy ezt a beküldési módot mellőzzék és csak a megadott e-mail címre küldjenek alkotásokat!

 

A Nyereményjátékra való jelentkezés szükséges adatai: Név (kiskorú esetén a pályázó és szülő/gondviselő neve is), Életkor, E-mail cím, Telefon/Mobil szám, Posta cím.

 

A Nyereményjáték értékelése:

Mivel a Játékra bármilyen nemű és korú Játékos nevezhet és nincs konkrét korcsoport szerinti tagolás, ezért a zsűri KIFEJEZETTEN figyeli az életkorhoz viszonyított kivitelezést, az alkotás kivitelezésére fordított időt és energiát, a téma feldolgozási módját, a kreativitást és a humort.

A Játékosok alkotásairól csak és kizárólag a zsűri dönt, a pályaművek nem vesznek részt közönségszavazásban!

 

Nyeremények:

A Játék során két ABSZOLÚT GYŐZTEST hirdet a Szervező, akik egy-egy bruttó 100.000 Ft értékű ajándékutalvány nyernek, melyet a www.webshop.axial.hu oldalon vásárolhatnak le a nyertesek.

A Játék során 5 további kategóriában minimum 5 nyertest hirdet a Szervező, aki fenntartja a jogot hogy egy-egy kategórián belül, akár több nyertest is hirdethessen. A KATEGÓRIA GYŐZTESEK egy-egy bruttó 20.000 Ft értékű AXIÁL ajándékcsomagot nyernek, melynek tartalmát a Szervező állítja össze.

Kategóriák:

 • A legjobb gyerekpályázat (0-12 éves korig)
 • A legjobb képalkotás (kortól függetlenül)
 • A legjobb videó (kortól függetlenül)
 • A legkreatívabb pályamű
 • A legaxiálosabb pályamű

 

A Szervező kifejezetten felhívja a Nyereményjátékban részt vevő Játékosok figyelmét, hogy a Nyereményjátékban megszerzett Nyeremény(ek) felhasználásához és igénybevételéhez szükséges bármely további költség a Nyertest terheli, annak megfizetésére vagy megtérítésére Szervező semmilyen körülmények között nem köteles.

 

 1. Eredményhirdetés, nyereményátadás

Az eredményhirdetésre 2020. április 15-én, szerdán kerül sor. A Játékosokat és a Nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti a Játék végkimeneteléről.

 

A Szervező minden Nyeremény esetében közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve közvetlenül e-mailen és vagy telefonon értesíti a Nyerteseket, akikkel egyeztetni a Nyeremény átadását. Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 5 (azaz öt) napon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező az adott Nyeremény(ek) tekintetében a soron következő Nyertest (Pótnyertest) értesíti a Nyereményről. A Pótnyertesek kiválasztására a Nyertesre vonatkozó szabályok az irányadóak. Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy Pótnyertes a jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyeremény(ek)re, az elkésett visszajelzés esetén a Nyeremény(ek)re a továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel nem élhet. Valamennyi Nyertes (Pótnyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény(ek) átadása megtörténjen.

 

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékban történő részvétellel és jelen Játékszabályzat elfogadásával végleges és megváltoztathatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy mind a Nyeremény átvétele rögzítésre kerüljön, és ezen felvételek, illetve a Nyertesek pályamunkái a Szervező médiumaiban, közösségi csatornáin bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul veszik, hogy ezen felvételekkel és pályamunkákkal kapcsolatban semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és véglegesen lemondanak.

 

 1. Egyebek

 

A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(ek)et nyilvános program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza, vagy más módon ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

 

A Szervező bármely, a jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező a Nyereményjátékban az általa hozott bármely döntéssel összefüggésben kizárja a Játékosoknak a Szervezővel szembeni igényérvényesítésének lehetőségét.

 

A Játék nem a Facebook, nem az Instagram, nem a Youtube szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban egyetlen közösségi média sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Játék Szervezője kizárólag az AXIÁL Kft.

 

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen általános Játékszabályzatot, vagy magát a Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa, melyet a www.axial.hu/mutasdmegajovot oldalon tesz közzé.

 

Baja, 2020. március 24.

 

Felhasznált kép: Pinterest / Behance / Patrick Senfter