LÉGY A MAKETTÉPÍTÉS MESTERE!

 

Hagyományteremtő szándékkal játékot indít az AXIÁL, melynek során műanyag építőkockából, fából, fémből készült mezőgazdasági-, építőipari-, anyagmozgató gépet ábrázoló makettek elkészítését várják. A makett maximális mérete 50x50x50 cm, maximális súlya 12 kg lehet.

A játék közvetlen célja a gépészet, a mezőgazdaság, valamint egyéb műszaki, technikai tevékenységek iránt érdeklődő fiatalok megszólítása, velük történő kapcsolatfelvétel, de a jelentkezés nincs korhatárhoz kötve.

 

 

A játék 2017. október 2. és 2018. január 29. között tart. A maketteket 2018. január 15-ig kell eljuttatni személyesen vagy postai úton a jelentkezőhöz legközelebb eső AXIÁL telephelyre vagy az AXIÁL központi telephelyére. A makettek ezt követően kiállításra kerülnek az AgrárgépShow rendezvényen, eredményhirdetés a rendezvényt követő hétfőn, 2018. január 29-én történik. A jelentkezőket a jelentkezési lapon megadott e-mail címen értesítik.

 

 

Az első három, legtöbb pontszámot elérő makett tulajdonosát díjazzák. A szakmai díjakat az AXIÁL szakértő kollégáiból álló szakmai zsűri pontozása alapján osztják ki. A makettekről képeket készít az AXIÁL, és feltöltik azokat a Facebook oldalukra, melyekre 2017. január 24-28. között lehet szavazni. A legtöbb lájkot kapott makett tulajdonosa nyeri a közönségdíjat.

 

 

A nevezés ugyan egyénileg történik, de a szakiskolák is részt vehetnek a játékon. Amennyiben egy nevező megjelöli jelentkezési lapján oktatási intézményét, az játékba kerül. A szakmai zsűri által a nevezők makettjeire adott pontszámok az intézmények esetében összeadódnak, a legtöbb pontot elérő oktatási intézményt díjazzák. A díj: az intézmény egy csoportja AXIÁL Élmény Napot nyer, tartalma egynapos bajai AXIÁL telephely-látogatással egybekötött tesztvezetés, a nap során ebédet és ajándékcsomagot biztosítanak a résztvevőknek a szervezők, természetesen az utazási költséget is állják.

 

 


 

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

Az AXIÁL Kft. „AXIÁL Makettépítő Verseny” című játékára (a továbbiakban „Verseny”) az alábbi szabályok vonatkoznak.

 

1. A Verseny résztvevői

A Verseny szervezője és lebonyolítója az AXIÁL Kft. (a továbbiakban „Szervező”).

Székhely: 6500 Baja, Szegedi út 147. Központi telefonszám: 79/525-400
E-mail: marketing@axial.hu Cégjegyzék szám: Cg 03-09-104169

A Versenyen részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: „Versenyző”), kivéve a Szervező gazdálkodó szervezet tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói.

 

2. A Verseny leírása

A Versenyzők a Verseny ideje alatt nevezhetik műanyag építőkockából, fából, fémből készült makettjeiket a Versenybe. A nevezett makett mezőgazdasági-, építőipari-, vagy anyagmozgató gépet kell, hogy ábrázoljon. A makett minden esetben csak saját készítésű, összeállítású lehet. Gyári pl. LEGO készletek összerakása, beküldése nem kizárt, de ezt a Szervező kéri feltüntetni a jelentkezési lapon.

A makett elkészítésével, az alkotóelemek rögzítésével, kötésével, illesztésével kapcsolatban nincs kitétel, az egyes anyagok keverhetők, festhetők, variálhatók tetszés szerint. Fontos, hogy az egyes alkotóelemek rögzítése tartós legyen, mert többször is szállítják.

A makett maximális mérete 50x50x50 cm, maximális súlya 12 kg lehet.

A Szervező fent tartja a jogát arra, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, azaz a vulgáris, obszcén, a márka filozófiával nem összeegyeztethető pályázatokat kizárja a Versenyből és ne jelenítse azokat meg semmilyen médiumában, kiállításán, standján, közösségi oldalon található csatornáján.

 

3. A Verseny időtartama és díjazása

A Verseny 2017. október 2. és 2018. január 29. között tart. A maketteket 2018. január 15-ig kell eljuttatni személyesen vagy postai úton a Versenyzőhöz legközelebb eső AXIÁL telephelyre vagy az AXIÁL központi telephelyére. AXIÁL telephelyek listája és címe: http://www.axial.hu/telephelyek

A makettek ezt követően kiállításra kerülnek a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén zajló AgrárgépShow rendezvényen (2018. január 24-27.), eredményhirdetés a rendezvényt követő hétfőn, 2018. január 29-én történik. A Versenyzőket a jelentkezési lapon megadott e-mailcímen, illetve médiumaiban értesíti a Szervező az eredményről.

Az első három, legtöbb pontszámot elérő makett tulajdonosát díjazzuk. A szakmai díjakat az AXIÁL szakértő kollégáiból álló szakmai zsűri pontozása alapján osztják ki.

A makettekről a Szervező képeket készít, és feltölti azokat a Facebook oldalára, melyekre 2017. január 24-28. között lehet szavazni. A legtöbb lájkot kapott makett tulajdonosa nyeri a közönségdíjat.

A nevezés ugyan egyénileg történik, de a szakiskolák is részt vehetnek a játékon. Amennyiben egy nevező megjelöli jelentkezési lapján oktatási intézményét, az játékba kerül. A szakmai zsűri által a nevezők makettjeire adott pontszámok az intézmények esetében összeadódnak, a legtöbb pontot elérő oktatási intézményt a Szervező szintén díjazza.

 

4. A Nyeremények

Szakmai díjak:

I. díj: 1 db BETA 2047E/C108 dugókulcs készlet 1/4"+1/2" 108 részes

II. díj: 1 db Makita Uc3551A elektromos láncfűrész + Fiskars x21 fejsze

III. díj: 1 db munkavédelmi ruházati csomag: 1 pár ARES LEX 21 típusú bakancs, 1 db kertésznadrág, 1 db dzseki, 1 db bélelt kabát, 1 db zippzáros polár pulóver

 

Közönségdíj: 1 db munkavédelmi ruházati csomag: 1 pár ARES LEX 21 típusú bakancs, 1 db kertésznadrág, 1 db dzseki, 1 db bélelt kabát, 1 db zippzáros polár pulóver

 

Iskolai díj: az intézmény egy csoportja AXIÁL Élmény Napot nyer, tartalma egynapos bajai AXIÁL telephelylátogatással egybekötött tesztvezetés, a nap során ebédet és ajándékcsomagot biztosít a Szervező a résztvevőknek, illetve az utazási költséget is állja.

A Szervező a Nyereményeket a Verseny lezárását, azaz az eredményhirdetés napját követő 60 naptári napon belül eljuttatja az adott Nyertesnek a megadott magyarországi címre. A Szervező a nyeremény kézbesítését/átadását kétszer kísérli meg a fenti időtartamon belül. A Nyertes köteles együttműködni az ajándék átvételében, azonban ha az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a nyeremény átadása meghiúsul, úgy a Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Versenyből a Versenyzőt, abban az esetben, ha a Versenyző részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert személyes adatai nem valósak vagy tévesek, vagy a Versenyző egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt feltételeknek. A Versenyző téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

 

5. Versenyből való kizárás vagy visszalépés

A Versenyző a Verseny időtartama alatt visszavonhatja részvételi szándékát a marketing@axial.hu e-mail címre elküldött visszavonó nyilatkozattal. Ugyanakkor a Szervező a beküldött pályaművet nem köteles automatikusan visszajuttatni a Versenyzőnek, azonban a Versenyző külön kérvényezheti azt.

 

A Szervező által indoklás nélkül kizárásra kerülhetnek azok a Versenyzők, akikre igazak az alábbi feltételek:

• bármilyen fórumon (offline vagy online) a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely más Versenyző emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,

• sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Versenyben,

• a beérkezett alkotások nem felelnek meg az előírtaknak vagy bármely okból kifogásolhatók (pl. politikai, obszcén, diszkriminatív, pornográf tartalom vagy szerzői jogokat sért).

• A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatnak nem megfelelő pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – akár előzetesen, akár utólagosan – a Versenyből kizárják, amellyel a jelentkezés érvénytelenné válik.

• A Versenyző elfogadja, hogy amennyiben a pályázat jogsértő mivolta a Nyeremény átadását követően válik ismertté, a Nyereményt vagy annak értékét köteles visszaszolgáltatni és a jogsértésből eredő károkat megtéríteni.

• A Versenyre kizárólag saját pályázattal egyénileg (nem csoportosan!) lehet nevezni: a Versenyző a pályamű beküldésével egyetemben kijelenti, hogy az általa beküldött alkotás sajátja, amiért teljes körűen felelősséget vállal.

• A pályázat beküldésével, a játékszabályzat elfogadásával a Versenyző automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy az elkészített, beküldött alkotások a Verseny kizárólagos Szervezőjének tulajdonába kerülnek és a Játékosok részére nem kerülnek visszaküldésre, mindezért semmilyen díjazásra nem tart igényt.

• A Versenyző díjmentesen hozzájárul és lemond munkájával kapcsolatos minden szerzői jogáról és hozzájárul, hogy műveit a Szervező szabadon felhasználhatja és közzé teheti hivatalos megjelenési csatornáin. Ideértve online és offline felületeket egyaránt,

• a Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a mű nem jut el a Szervező központi telephelyére vagy eközben kár keletkezik benne.

 

6. Adatkezelés, adatvédelem

A Verseny nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Versenyzők tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és nem a Facebooknak adják meg. A Versenyzők által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a Nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt használja fel a Szervező és mint adatkezelő gondoskodik az átadott személyes adatok biztonságáról.

A Versenyben résztvevők feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező a Versenyző esetleges kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen Verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára felhasználja.

A Versenyben való részvétellel a Versenyző egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy neve és lakóhelye (település) megjelenjen az AXIÁL Kft. Facebook oldalán.

 

7. Felelősség a Versenyért

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Versenyben való részvétel során, a Verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Verseny időtartama alatt a Verseny, illetve a Versenyt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

Versenyző tudomásul veszi továbbá, hogy a Verseny technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Facebook a játékszervezést befolyásoló, a Verseny lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Verseny időtartama során vis maior-nak minősülnek, melyekre a Szervezőnek nincsen ráhatása.

A Verseny nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A Versenyzők tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek adják meg, aki a Versenyző által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a Nyeremények miatti kapcsolatfelvétel céljából használja.

A Versenyben való részvétel a jelen játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Versenyzők a Versennyel, a Játékszabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely felmerülő vitás kérdésben a kérdésben a Szervező döntését fogadják el irányadónak. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, illetve kiegészítésére vonatkozóan. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Versenyzőknek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

 

8. Információ a Versenyről

A Versennyel kapcsolatos további, részletes információk a marketing@axial.hu e-mail címen kaphatók. A jelen játékszabályzat megtalálható a www.axial.hu/makettepito weboldalon.

 

Baja, 2017. szeptember 28.

 


 

GALÉRIA

 

Ne a rozsda marja meg! c. játék 2014/2015

 


 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE